Η CURRENT Athens είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα προώθησης της σύγχρονης τέχνης.

Εξώφυλλα: #15 Μαργαρίτα Αθανασίου

Radio Athènes

Πετράκη 15, 10563 Αθήνα www.radioathenes.org Οδήγησέ με

Μπία Ντάβου: Έργα σε Χαρτί από τη Δεκαετία του 1970

Είσοδος: Δωρεάν
Έκθεση: 08.10.2020, 16:00
08.10.2020-31.10.2020
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2020:10:08 16:00:00 2020:10:31 23:34:00 Europe/Athens Μπία Ντάβου: Έργα σε Χαρτί από τη Δεκαετία του 1970 Μπία Ντάβου: Έργα σε Χαρτί από τη Δεκαετία του 1970 - More informations on /el/events/event/3001-bia-davou-works-on-paper-from-the-1970s Radio Athènes
Μπία Ντάβου: Έργα σε Χαρτί από τη Δεκαετία του 1970
8—31 Οκτωβρίου 2020
εγκαίνια Πέμπτη 4-8 μμ και Παρασκευή 4-8 μμ
Oι πειραματισμoί της Μπίας Ντάβου (1932-1996) με επιστημονικά μοντέλα και η μετάφρασή τους στην τέχνη ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του εβδομήντα, αντικατοπτρίζοντας το ενδιαφέρον της για την ποιητική των συστημάτων επικοινωνίας. Η ἐρευνά της γύρω από την γλώσσα των μαθηματικών και της δυαδικής λογικής προέβλεπε τη σημερινή επιστημολογική κυριαρχία της πληροφορικής, εμφανή στην πολιτιστική παραγωγή, τη διακυβέρνηση και τους τρόπους σκέψης.
Πολλά από τα έργα που παρήχθησαν μεταξύ 1975-1978 απεικονίζουν πλακέτες κυκλωμάτων, χωρίς όμως πρόθεση δημιουργίας εφαρμόσιμων μοντέλων. Τα σχέδια έχουν μια εκφραστική ποιότητα που αντηχεί μουσικές παρτιτούρες.
Η παρουσίαση αυτή σηματοδοτεί την κοινή εκπροσώπηση του έργου της Μπίας Ντάβου από το Radio Athènes και τον Ανδρέα Μελά, σε στενή συνεργασία με τον Ζάφο Ξαγοράρη, με στόχο την αρχειοθέτηση, συντήρηση, έρευνα και προώθηση του πρωτοποριακού έργου της.
Η Μπία Ντάβου συμπεριλήφθηκε στη Documenta 14 (2017). Το 2009, το ΕΜΣΤ παρουσίασε την πρώτη αναδρομική έκθεσή της. Έργα της παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή στις εκθέσεις Η Τύχη ενός Κυττάρου (Μαρτίνος, Πανδρόσου, Αθήνα) μέχρι τις 7 Νοεμβρίου και στο Art Athina Virtual 2020 μἐχρι τα τέλη Οκτωβρίου.
aavirtual.gr
 
Οι δράσεις του Radio Athènes στηρίζονται απο το Outset Contemporary Art Fund (Ελλάδος). 
See Less