Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στο CurrentAthens.gr.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν, για τη δική σας ενημέρωση.

Ορισμοί

Οπου "Iστοσελίδα", εννοείται η παρούσα ιστοσελίδα.

Οπου "Στοιχεία" εννοούνται όλα τα δεδομένα που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά κάθε πίνακας, διάγραμμα, πληροφορία, αναφορά, ανάλυση, κείμενο, φωτογραφία, ως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα.

Οπου "Χρήστης" εννοείται κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας.

Οπου "Χρήση" εννοείται η πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στη μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ' οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Στοιχείων της ιστοσελίδας.

Οπου "Δικαιούχος" εννοείται η εταιρεία "Currentathens" δημιουργός της Ιστοσελίδας και όλων των σε αυτήν περιεχομένων Στοιχείων, ή νόμιμος χρήστης όσων από τα Στοιχεία δεν αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματά της.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τα παρακάτω στοιχεία τα οποία αποτελούν όρους και προϋποθέσεις διεθνώς αναγνωρισμένους, για την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων.

Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από τον χρήστη της ιστοσελίδας, δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση, διέπεται ωστόσο από τους ακόλουθους όρους, κανόνες και προϋποθέσεις:  

Η χρήση της Υπηρεσίας, διέπεται ωστόσο από τους ακόλουθους όρους, κανόνες και προϋποθέσεις:

 1. Άδεια χρήσης

Η άδεια να χρησιμοποιεί ο Χρήστης τα στοιχεία είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική, και διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στην παρούσα. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί κάποιος για οποιονδήποτε σκοπό πλην της προσωπικής του χρήσης καθ' οιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) τα στοιχεία, όπως ενδεικτικά να τα αναδημοσιεύσει ολικά, μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντάς τα, και να δημιουργεί παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια της δικαιούχου.

 1. Ευθύνη προς αποζημίωση

Τα στοιχεία έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται και τροποποιούνται συνεχώς. Η Δικαιούχος των στοιχείων δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής.  

 1. Ιδιοκτησιακά και πνευματικά δικαιώματα

Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση, από και επί των Στοιχείων, ανήκουν αποκλειστικά στην Δικαιούχο ή/και στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες της, εκτός και αν ρητά αναγράφεται διαφορετικά. Η ενημέρωση και τα newsletter που λαμβάνει o Χρήστης και οι λίστες παραληπτών, αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της Δικαιούχου και σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Δικαιούχος διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή και σε κάθε περίπτωση τα πνευματικά, ως και κάθε άλλης φύσης, δικαιώματά της στα στοιχεία αυτά, καθώς και σε όλα τα μετέπειτα αντίγραφά τους, σε οποιαδήποτε μορφή και αν ευρίσκονται.

 1. Ευθύνες και υποχρεώσεις του Χρήστη της Yπηρεσίας

O Χρήστης της Υπηρεσίας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή ή αθέμιτη χρήση της Υπηρεσίας αυτής και υποχρεούται να κάνει χρήση της Υπηρεσίας αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς, με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει ή δημιουργεί πρόβλημα στη χρήση της Υπηρεσίας από τρίτους. Ο Χρήστης συμφωνεί να μην αναπαραγάγει αντιγράφει, πουλάει, μεταπωλεί ή εκμεταλλεύεται για οποιοδήποτε εμπορικό ή μη σκοπό οποιοδήποτε τμήμα, χρήση,πρόσβαση στην Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των διαφημίσεων).

 1. Περιορισμός Ευθύνης Περιεχομένου

Η παρουσίαση εκδηλώσεων από την Υπηρεσία, δεν σημαίνει ότι η Δικαιούχος συμφωνεί, προάγει, διαφημίζει ή εκφράζει τις θέσεις της μέσα από το περιεχόμενο των εκδηλώσεων αυτών.

Η Δικαιούχος, λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο, ώστε οι πληροφορίες που καταχωρούνται και δημοσιοποιούνται στην Υπηρεσία να είναι πλήρεις, ακριβείς, έγκαιρες και ορθές, αυτό όμως σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι η Δικαιούχος εγγυάται ή ευθύνεται (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου) για οποιαδήποτε μορφής ζημία προκληθεί σε οποιονδήποτε Χρήστη από την επίσκεψη ή χρήση της Υπηρεσίας. Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται ή προωθούνται προς τους Χρήστες είναι βοηθητικές και δεν απαλλάσσουν το Χρήστη από τη διασταύρωση της ορθότητας τους. Το ίδιο ισχύει και για τη μη αποστολή ενημέρωσης από την Υπηρεσία προς τους Χρήστες, για οποιαδήποτε εκδήλωση και για οποιοδήποτε λόγο.

 1. Περιορισμός Ευθύνης της Υπηρεσίας

Η Δικαιούχος δεν εγγυάται την αδιάκοπη, ασφαλή, ταχεία και χωρίς κανένα σφάλμα ή πρόβλημα λειτουργία της Υπηρεσίας, ούτε δεσμεύεται ότι για τυχόν προβλήματα ή σφάλματα θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ή δεσμεύεται ότι η Υπηρεσία ή οι δικτυακοί τόποι προς τους οποίους υπάρχει δεσμός (link) και οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων προσφέρεται η Υπηρεσία, δεν έχουν "ιούς" (viruses) ή άλλα επιβλαβή προγράμματα (όπως ενδεικτικά, worms, trojan horses κλπ.). Ο Χρήστης αποδέχεται ότι το σύνολο του κινδύνου αναφορικά προς την ποιότητα και την απόδοση της Υπηρεσίας, αλλά και την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τον Χρήστη

 1. Δεσμοί (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η Δικαιούχος δεν ελέγχει και συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με άλλους δικτυακούς τόπους στους οποίους παραπέμπει με δεσμούς (links) ή διαφημίσεις (διαφημιστικά banners). Συνεπώς ο κίνδυνος από την επίσκεψη και χρήση από τον Χρήστη των σελίδων αυτών, αναλογεί αποκλειστικά στον Χρήστη.

Σε περιπτώσεις παραπομπών με δεσμούς (links) σε άλλους ιστοτόπους ή διαφημίσεων (διαφημιστικά banners) μέσα στην Υπηρεσία, επ ουδενεί λόγο δεν σημαίνει αποδοχή του περιεχόμενου ή/και των υπηρεσιών των εν λόγω ιστοτόπων ή/και διαφημίσεων.

 1. Newsletters

Η ιστοσελίδα αποστέλλει βάσει δικού της προγραμματισμού ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters) στους εγγεγραμμένους χρήστες ή όποιον άλλο έχει δηλώσει ότι το επιθυμεί, μέσω συγκεκριμένου μηχανισμού (opt-in). Όλοι οι αποδέκτες του newsletter, έχουν τη δυνατότητα να διαγραφούν από την υπηρεσία, μέσω ειδικού μηχανισμού, σύνδεσμος προς τον οποίο υπάρχει σε κάθε μήνυμα. Το περιεχόμενο του newsletter καθορίζεται από τη συντακτική ομάδα της ιστοσελίδας και δύναται να περιλαμβάνει και μηνύματα τρίτων.

 1. Προσθήκη Εκδήλωσης

Ο Χρήστης μπορεί να προτείνει προς την Υπηρεσία, να καταχωρηθεί οποιαδήποτε εκδήλωση ή εκδηλώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης πρέπει να δηλώσει τον τίτλο, την περιγραφή, το χώρο, το χρόνο και τη διεύθυνση στο ιντερνετ (url) της εκδήλωσης καθώς και το email και το κινητό ή σταθερό του τηλέφωνο. Κατ αυτόν τον τρόπο ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι:

 • Δεν έχει χρησιμοποιήσει παράνομο περιεχόμενο ή δεν έχει χρησιμοποιήσει περιεχόμενο με παράνομο τρόπο.
 • Δεν έχει πλαστοπροσωποποιήσει οποιοδήποτε άτομο ή αρχή ή επιχείρηση
 • Παραχωρεί στην Δικαιούχο το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, να τροποποιήσει, να συμπληρώσει, να αναπαράγει και να προβάλει στην Yπηρεσία: τον τίτλο, την περιγραφή, το χώρο, το χρόνο και τη διεύθυνση στο ιντερνετ (url) της εκδήλωσης

Η πρόταση καταχώρησης εκδήλωσης δεν δεσμεύει την Δικαιούχο. Σε περίπτωση καταχώρησης, η Δικαιούχος μπορεί να τη διαγράψει ανά πάσα στιγμή.

Το email και το κινητό ή σταθερό του τηλέφωνο του χρήστη δεν δημοσιεύονται.

 1. Cookies

Το Currentathens.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο Χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies δηλώνοντας ρητά τη βούληση του στο σχετικό αναδυόμενο παράρθυρο (pop up). Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Currentathens.gr. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους ενδεικτικά:

 • Για την παροχή προς τους χρήστες πρόσβασης στις προσωπικές τους υπηρεσίες, μέσω εισόδου στο λογαριασμό τους (login).
 • Για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους χρήστες.
 • Για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας.
 • Για την διενέργεια ερευνών, ώστε να βελτιώνεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Currentathens.gr.
 • Για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και σελίδων του.
 • Για την εμφάνιση πληροφοριών στους χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες που τυχόν έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους.

Ο χρήστης του Currentathens.gr μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Currentathens.gr, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση.

Το Currentathens.gr διαθέτει για τη διαχείριση, διανομή και παρακολούθηση των διαφημιστικών του καμπανιών δικτυακές πλατφόρμες (adservers) που για την εύρυθμη λειτουργία τους χρησιμοποιούν τη μέθοδο των cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρουν. Η χρήση cookies από adservers συνεργαζόμενων εταιρειών υπόκειται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των εταιρειών αυτών.

 1. Ευθύνη προς Αποζημίωση

Τα Στοιχεία έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς. Η Δικαιούχος των Στοιχείων δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής.

 1. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Δικαιούχος εφαρμόζει το Νόμο 2472/1997 (Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που οι Χρήστες παρέχουν μέσω του διαδικτύου.

 1. Μεταβατικές διατάξεις

Οι παρόντες όροι αποτελούν πλήρη νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Χρήστη της Υπηρεσίας και της Δικαιούχου. Η μη άσκηση από την Δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέουν από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Οι ανωτέρω όροι και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Τα Ελληνικά Δικαστήρια ορίζονται ως αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ της Δικαιούχου και Χρηστών της Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.