Η CURRENT Athens είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα προώθησης της σύγχρονης τέχνης.
Εξώφυλλα: #2 Κεφάλι

A-DASH Project Space

Ασκληπιού 74, 11471 Αθήνα www.a-dash.space adashspace@gmail.com 2114070585 Οδήγησέ με
Εγκαίνια: 06.11.2017, 21:00
06.11.2017-26.11.2017
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:11:06 21:00:00 2017:11:26 23:50:00 Europe/Athens If it sounds like bacon you're doing it right / One window / One grid- November If it sounds like bacon you're doing it right / One window / One grid- November - More informations on /el/events/event/121-if-it-sounds-like-bacon-you-re-doing-it-right-november A-DASH Project Space

A-DASH Project Space

Ασκληπιού 74, 11471 Αθήνα www.a-dash.space Οδήγησέ με

Noway Different

Είσοδος: Δωρεάν
Εγκαίνια: 07.10.2017, 20:00
14.10.2017-05.11.2017

14-15.10.2017: 14:00-18:00
21-22.10.2017: 14:00-18:00
28-29.10.2017: 14:00-18:00
4-5.11.2017: 14:00-18:00

Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:10:07 20:00:00 2017:11:05 23:17:00 Europe/Athens Noway Different Noway Different - More informations on /el/events/event/605-noway-different A-DASH Project Space

A-DASH Project Space

Ασκληπιού 74, 11471 Αθήνα www.a-dash.space Οδήγησέ με
Εγκαίνια: 09.10.2017, 21:00
09.10.2017-29.10.2017
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:10:09 21:00:00 2017:10:29 00:00:00 Europe/Athens If it sounds like bacon you're doing it right / One window / One grid- October If it sounds like bacon you're doing it right / One window / One grid- October - More informations on /el/events/event/120-if-it-sounds-like-bacon-you-re-doing-it-right-october A-DASH Project Space

A-DASH Project Space

Ασκληπιού 74, 11471 Αθήνα www.a-dash.space Οδήγησέ με

Fresh Ear

Είσοδος: Δωρεάν
Workshop: 27.10.2017, 17:00

17:00-21:00

Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:10:27 17:00:00 2017:10:27 17:00:00 Europe/Athens Fresh Ear Fresh Ear - More informations on /el/events/event/697-fresh-ear A-DASH Project Space

A-DASH Project Space

Ασκληπιού 74, 11471 Αθήνα www.a-dash.space Οδήγησέ με
Εγκαίνια: 11.09.2017, 21:00
11.09.2017-30.09.2017
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:09:11 21:00:00 2017:09:30 23:50:00 Europe/Athens If it sounds like bacon you're doing it right / One window / One grid - September If it sounds like bacon you're doing it right / One window / One grid - September - More informations on /el/events/event/119-if-it-sounds-like-bacon-you-re-doing-it-right-september A-DASH Project Space

A-DASH Project Space

Ασκληπιού 74, 11471 Αθήνα www.a-dash.space Οδήγησέ με
Εγκαίνια: 17.09.2017, 16:00
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:09:17 16:00:00 2017:09:17 16:00:00 Europe/Athens Athina Garden City Part 2: Γεια! Σας έφερα ένα φυτό!! Athina Garden City Part 2: Γεια! Σας έφερα ένα φυτό!! - More informations on /el/events/event/573-athina-garden-city-part-2-hello-i-ve-brought-you-a-plant A-DASH Project Space

A-DASH Project Space

Ασκληπιού 74, 11471 Αθήνα www.a-dash.space Οδήγησέ με
Εγκαίνια: 07.08.2017, 21:00
07.08.2017-27.08.2017
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:08:07 21:00:00 2017:08:27 00:00:00 Europe/Athens If it sounds like bacon you're doing it right - August If it sounds like bacon you're doing it right - August - More informations on /el/events/event/118-if-it-sounds-like-bacon-you-re-doing-it-right-august A-DASH Project Space

A-DASH Project Space

Ασκληπιού 74, 11471 Αθήνα www.a-dash.space Οδήγησέ με
Εγκαίνια: 10.07.2017, 21:00
10.07.2017-30.07.2017
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:07:10 21:00:00 2017:07:30 00:00:00 Europe/Athens If it sounds like bacon you're doing it right - July If it sounds like bacon you're doing it right - July - More informations on /el/events/event/116-if-it-sounds-like-bacon-you-re-doing-it-right-july A-DASH Project Space

A-DASH Project Space

Ασκληπιού 74, 11471 Αθήνα www.a-dash.space Οδήγησέ με
Εγκαίνια: 05.06.2017, 21:00
05.06.2017-30.06.2017
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:06:05 21:00:00 2017:06:30 00:00:00 Europe/Athens If it sounds like bacon you're doing it right - June If it sounds like bacon you're doing it right - June - More informations on /el/events/event/115-if-it-sounds-like-bacon-you-re-doing-it-right-june A-DASH Project Space

A-DASH Project Space

Ασκληπιού 74, 11471 Αθήνα www.a-dash.space Οδήγησέ με
Εγκαίνια: 02.06.2017, 20:00
02.06.2017-10.06.2017
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:06:02 20:00:00 2017:06:10 18:04:00 Europe/Athens We will be back in % minutes We will be back in % minutes - More informations on /el/events/event/314-we-will-be-back-in-minutes A-DASH Project Space

A-DASH Project Space

Ασκληπιού 74, 11471 Αθήνα www.a-dash.space Οδήγησέ με
Εγκαίνια: 08.05.2017, 21:00
08.05.2017-28.05.2017
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:05:08 21:00:00 2017:05:28 00:00:00 Europe/Athens If it sounds like bacon you're doing it right - May If it sounds like bacon you're doing it right - May - More informations on /el/events/event/114-if-it-sounds-like-bacon-you-re-doing-it-right-may A-DASH Project Space

A-DASH Project Space

Ασκληπιού 74, 11471 Αθήνα www.a-dash.space Οδήγησέ με

Raptor´s Eye

Είσοδος: Δωρεάν
Εγκαίνια: 09.05.2017, 19:00
09.05.2017-21.05.2017

Ανοικτά κατόπιν ραντεβού

Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:05:09 19:00:00 2017:05:21 12:25:00 Europe/Athens Raptor´s Eye Raptor´s Eye - More informations on /el/events/event/201-raptor-s-eye A-DASH Project Space

A-DASH Project Space

Ασκληπιού 74, 11471 Αθήνα www.a-dash.space Οδήγησέ με
Περφόρμανς: 20.05.2017, 20:00
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:05:20 20:00:00 2017:05:20 20:00:00 Europe/Athens What am I doing with my life? What am I doing with my life? - More informations on /el/events/event/257-what-am-i-doing-with-my-life A-DASH Project Space Styrmir Örn Guðmundsson

A-DASH Project Space

Ασκληπιού 74, 11471 Αθήνα www.a-dash.space Οδήγησέ με
Περφόρμανς: 06.05.2017, 20:00
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:05:06 20:00:00 2017:05:06 20:00:00 Europe/Athens And the Sun Keeps Coming Up And the Sun Keeps Coming Up - More informations on /el/events/event/205-and-the-sun-keeps-coming-up A-DASH Project Space

A-DASH Project Space

Ασκληπιού 74, 11471 Αθήνα www.a-dash.space Οδήγησέ με

Athina Garden City - Part 1

Είσοδος: Δωρεάν
Workshop: 29.04.2017, 16:00
29.04.2017-30.04.2017

Μέρα 1: Σάββατο 29/4, 16:00-20:00

Μέρα 2: Κυριακή 30/4, 16:00-20:00

Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:04:29 16:00:00 2017:04:30 20:00:00 Europe/Athens Athina Garden City - Part 1 Athina Garden City - Part 1 - More informations on /el/events/event/204-athina-garden-city-part-1 A-DASH Project Space

A-DASH Project Space

Ασκληπιού 74, 11471 Αθήνα www.a-dash.space Οδήγησέ με
Εγκαίνια: 09.04.2017, 21:00
09.04.2017-30.04.2017
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:04:09 21:00:00 2017:04:30 00:00:00 Europe/Athens If it sounds like bacon you're doing it right If it sounds like bacon you're doing it right - More informations on /el/events/event/66-if-it-sounds-like-bacon-you-re-doing-it-right-one-window-/-one-grid A-DASH Project Space

A-DASH Project Space

Ασκληπιού 74, 11471 Αθήνα www.a-dash.space Οδήγησέ με
Εγκαίνια: 31.03.2017, 19:00
01.04.2017-30.04.2017
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:03:31 19:00:00 2017:04:30 00:00:00 Europe/Athens We think in squares, We love in triangle We think in squares, We love in triangle - More informations on /el/events/event/69-we-think-in-squares-we-love-in-triangle A-DASH Project Space

A-DASH Project Space

Ασκληπιού 74, 11471 Αθήνα www.a-dash.space Οδήγησέ με
Ομιλία: 02.04.2017, 16:00
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:04:02 16:00:00 2017:04:02 16:00:00 Europe/Athens MOODS: unknown moods - Παρουσίαση έκδοσης: Περιοδικό MOODS #0 MOODS: unknown moods - Παρουσίαση έκδοσης: Περιοδικό MOODS #0 - More informations on /el/events/event/48-moods-magazine:-unkown-moods-release-issue-0 A-DASH Project Space