Σχετικά:
Η CURRENT Athens είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την προώθηση της σύγχρονης τέχνης. Κύριο στόχο έχει την ενημέρωση των χρηστών για την τρέχουσα εικαστική δραστηριότητα στην Αθήνα. Παράλληλα, όλες οι πληροφορίες αρχειοθετούνται σε μια βάση δεδομένων η οποία εκτός από εκδηλώσεις, περιλαμβάνει χώρους, καλλιτέχνες και επιμελητές που δραστηριοποιούνται στην πόλη.