Η CURRENT Athens είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα προώθησης της σύγχρονης τέχνης.

Εξώφυλλα: #6 Αλέξανδρος Σιμόπουλος (aka thisisopium)

Sub Rosa Space

Πραξιτέλους 37 (3ος όροφος), 10560 Αθήνα www.subrosaspace.net Οδήγησέ με
Περφόρμανς: 14.04.2018, 20:00
15.04.2018-17.04.2018

Κυριακή: 12:00-16:00 / Δευτέρα, Τρίτη: 16:00-20:00

Προσθήκη στο ημερολόγιο 2018:04:14 20:00:00 2018:04:17 23:55:00 Europe/Athens As I Intensify I Become More Singular As I Intensify I Become More Singular - More informations on /el/events/event/1164-as-i-intensify-i-become-more-singular Sub Rosa Space Ιωάννα Γερακίδη

“Indeterminacy is not a lack, a loss, but an affirmation, a celebration of the plenitude of nothingness”.
Karen Barad

Η έκθεση 'As I Intensify I Βecome More Singular' αποτελεί μία σύνθεση έργων, ως σημειώσεις στις λέξεις, στις πληγές, στις χρονικές και χωρικές ασυνέπειες του κειμένου μου 'Underneath My Tongue I Cultivate Moray Eels'. Το κείμενο χρησιμοποιεί ως αφηγηματικό και αρχιτεκτονικό άξονα τη δομή της κατακερματισμένης και αποσπασματικής αφήγησης. Τα χαρακτηριστικά, τις σημασίες, συνέπειες και συνδέσεις της με την έννοια της διαταραχής.

Η έκθεση διαπραγματεύεται τη διαταραχή ως μια αβεβαιότητα -με τον τρόπο που αναφέρεται σε αυτήν η Karen Barad- ως δράση. (Δυσ)λειτουργεί ως μετασχηματισμός, ως μετάβαση και όχι ως μετατόπιση. Ο διαταραγμένος λόγος τίθεται ως μέθοδος, μέσω του οποίου θίγεται η πολιτική και ποιητική του άλογου, του παράλογου, αυτού του οποίου συχνά παραμένει στο φαντασιακό. Η μη γραμμική αφήγηση, τα θραύσματα, τα κενά τα οποία συνεπάγεται, ορίζουν τόσο το περιεχόμενο, όσο και τη δομή του χώρου. Η Clarice Lispector γράφει πως η συνοχή είναι ακρωτηριασμός. Αντί αυτής, επιθυμεί τη διαταραχή. Τα έργα, οι ήχοι και οι κινητικές θέσεις της έκθεσης αποζητούν τη χαρτογράφηση μίας συνεκδοχής που επιτρέπει στις επαναλήψεις, στις ασυνάρτητες συνδέσεις της διαταραχής να υπάρξουν εκτεθειμένες.

Το βήμα, η νύχτα, η ερωτική φέρουν τις ποιότητες του θραύσματος και ο χρόνος τις χρησιμοποιεί για να ανοίξει τα όριά του, αντίθετος στις κανονιστικές δομές της γλώσσας. Το θραύσμα επαναδιαμορφώνεται σε μια διαδικασία που απαιτεί τον έλεγχο μέσα από τους ρυθμούς της αναπνοής, του λόγου, των παραγλωσσικών στοιχείων και της σκέψης. Η εκθεση 'As I Intensify I Become More Singular' χρησιμοποιεί το κενό αυτό ως εργαλείο για να διαβάσει το χώρο ως όλον, 'ρέει' σαν σχήμα προσπαθώντας να επανασχεδιάσει τη δομή της συνέχειας, να διαπραγματευτεί αυτό που παραμένει ανείπωτο.

"The loop is a prerequisite for the construction of chaos and chaos had to promise that it would forever preserve that loop. It is called fate but fate is an a priori allegory.”

απόσπασμα από το κείμενο
Underneath My Tongue I Cultivate Moray Eels

As I Intensify I Become More Singular

Untitled, 2018, Danae Io