Η CURRENT Athens είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα προώθησης της σύγχρονης τέχνης.

Εξώφυλλα: #5 Δημήτρης Φουτρής
Προβολή: 15.07.2017, 21:30
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:07:15 21:30:00 2017:07:15 21:30:00 Europe/Athens Δεν είχα που να πάω, 2016 Δεν είχα που να πάω, 2016 - More informations on /el/events/event/151-i-had-nowhere-to-go-2016 Δημοτικός Κινηματογράφος Στέλλα
Προβολή: 18.06.2017, 21:30
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:06:18 21:30:00 2017:06:18 21:30:00 Europe/Athens Δεν είχα που να πάω, 2016 Δεν είχα που να πάω, 2016 - More informations on /el/events/event/150-i-had-nowhere-to-go-2016 Δημοτικός Κινηματογράφος Στέλλα
Προβολή: 08.06.2017, 21:30
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:06:08 21:30:00 2017:06:08 21:30:00 Europe/Athens Δεν είχα που να πάω, 2016 Δεν είχα που να πάω, 2016 - More informations on /el/events/event/149-i-had-nowhere-to-go-2016 Δημοτικός Κινηματογράφος Στέλλα
Προβολή: 01.06.2017, 21:30
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:06:01 21:30:00 2017:06:01 21:30:00 Europe/Athens Δεν είχα που να πάω, 2016 Δεν είχα που να πάω, 2016 - More informations on /el/events/event/148-i-had-nowhere-to-go-2016 Δημοτικός Κινηματογράφος Στέλλα
Προβολή: 20.05.2017, 21:00
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:05:20 21:00:00 2017:05:20 21:00:00 Europe/Athens Δεν είχα που να πάω, 2016 Δεν είχα που να πάω, 2016 - More informations on /el/events/event/147-i-had-nowhere-to-go-2016 Δημοτικός Κινηματογράφος Στέλλα
Προβολή: 07.04.2017, 21:00
Προσθήκη στο ημερολόγιο 2017:04:07 21:00:00 2017:04:07 21:00:00 Europe/Athens Δεν είχα που να πάω, 2016 Δεν είχα που να πάω, 2016 - More informations on /el/events/event/146-i-had-nowhere-to-go-2016 Δημοτικός Κινηματογράφος Στέλλα